નવું

ઉત્પાદનો

વિશેUS

ગુણવત્તા એ આપણી સંસ્કૃતિ છે.

બેઇજિંગ KEYLASER SCI-TECH Co., Ltd. ની સ્થાપના 2007 માં કરવામાં આવી હતી, વિશ્વવ્યાપી તબીબી ઉપકરણ ઉત્પાદક પ્લાસ્ટિક સર્જનો, ત્વચારોગ વિજ્ઞાની, ચિકિત્સકો અને આરોગ્યસંભાળ વ્યવસાયિકો માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે.

KEYLASER એ વૈશ્વિક બજારનું નેતૃત્વ કરવા માટે સૌથી પ્રગતિશીલ ઉત્પાદન વિકસાવ્યું છે અને વિદેશી કચેરીઓ દ્વારા ઉત્પાદનોનું વૈશ્વિક સ્તરે માર્કેટિંગ કરવામાં આવે છે.

KEYLASER સર્વોચ્ચ ગ્રાહક સંતોષ પ્રદાન કરવા માટે વિશ્વવ્યાપી વિતરણ ભાગીદારો સાથે સહકાર કરી રહ્યું છે.