ថ្មី

ផលិតផល

អំពីUS

គុណភាពគឺជាវប្បធម៌របស់យើង។

Beijing KEYLASER SCI-TECH Co., Ltd. ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2007 ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទូទាំងពិភពលោកផលិតផលិតផលលំដាប់ខ្ពស់សម្រាប់គ្រូពេទ្យវះកាត់កែសម្ផស្ស គ្រូពេទ្យជំនាញសើស្បែក គ្រូពេទ្យ និងអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាព។

KEYLASER បានបង្កើតផលិតផលដែលរីកចម្រើនបំផុតដើម្បីឈានមុខគេលើទីផ្សារពិភពលោក ហើយផលិតផលកំពុងត្រូវបានទីផ្សារទូទាំងពិភពលោកដោយការិយាល័យនៅបរទេស។

KEYLASER កំពុងសហការជាមួយដៃគូចែកចាយទូទាំងពិភពលោក ដើម្បីផ្តល់នូវការពេញចិត្តដល់អតិថិជនខ្ពស់បំផុត។